LIT

DELE - Acceso • Inicial • Intermedio • Superior

Dyplomy DELE wystawiane są przez Instytut Cervantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii, tak więc są oficjalnie uznawane w krajach, z którymi Hiszpania zawarła umowy dwustronne w zakresie edukacji.

W czasie egzaminu sprawdzane są następujące umiejętności językowe:

  • czytanie ze zrozumieniem,
  • wypowiedź ustna,
  • wypowiedź pisemna,
  • gramatyka i słownictwo,
  • rozumienie ze słuchu

Aby otrzymać dyplom, należy uzyskać przynajmniej 70% maksymalnej możliwej liczby punktów. Do egzaminów może przystąpić każdy. Każdy dyplom jest niezależnym egzaminem i kandydaci mogą wybierać ich poziom zgodnie z przygotowaniem i zainteresowaniem.

  • DELE Acceso - A1 potwierdza, że kandydat posiada umiejętności językowe pozwalające rozumieć i stosować najczęściej używane wyrażenia z życia codziennego.
  • DELE A2 potwierdza , że kandydat opanował język hiszpański w stopniu pozwalającym na rozumienie i używanych i wyrażeń dotyczących istotnych elementów najbliższego otoczenia (informacji o sobie samym, rodzinie, o zakupach, miejscach, sposobach spędzania czasu....).
  • DELE Inicial - B1 potwierdza, że kandydat posiada kwalifikacje językowe pozwalające na prawidłowe posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym.
  • DELE Intermedio - B2 potwierdza kwalifikacje językowe pozwalające na swobodne porozumiewanie się w sytuacjach typowych dla życia codziennego.
  • DELE Superior - C2 potwierdza wysokie kompetencje językowe oraz znajomość kultury hiszpańskiej.

KONTAKT

Lingua-IT Sp. z o.o.
ul. Gallusa 10 lok. 12
40-594 Katowice


tel. 32 733 10 32, 608 092 224 (non stop)
biuro@lingua-it.pl

W obrębie naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celu dostosowania usług do indywidualnych potrzeb. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. O szczegółach przeczytasz w naszej polityce cookies.