LIT

LCCI IQ - Londyńska Izba Handlowo-Przemysłowa

LCCI IQ - London Chamber of Commerce and Industry International Qualification (Londyńska Izba Handlowo-Przemysłowa) od ponad 100 lat jest jedną z ważniejszych międzynarodowych Instytucji oferującą egzaminy w dziedzinie biznesu w języku angielskim, które są szeroko uznawane i wymagane przez pracodawców na całym świecie.

Egzaminy LCCI IQ są przeprowadzane w 8.500 ośrodkach egzaminacyjnych w 125 krajach świata.
Rodzaje Egzaminów: English for Business to egzamin z języka angielskiego, którego celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w dziedzinie biznesu. Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego zrozumienia i wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej oraz doboru odpowiedniego tonu, formy i zawartości merytorycznej wypowiedzi, w zależności od wymagań sytuacji. Egzaminy EFB zostały opracowane przez specjalistów na podstawie autentycznych, codziennych sytuacji ze świata biznesu.


Egzaminy EFB dostępne są na pięciu poziomach zaawansowania.
Certyfikat English for Tourism jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w branży turystycznej. Egzamin przygotowany jest specjalnie pod kątem zapotrzebowań osób pracujących w branży turystycznej, obsługujących klientów międzynarodowych, współpracujących z partnerami zagranicznymi w zakresie organizacji podróży, rekreacji i przewozu osób. Egzamin EfT składa się z dwóch części: Written i Spoken. Osoby zainteresowane mogą wybrać jedną lub drugą formę egzaminu, albo zdawać je obie.


Spoken English for Industry and Commerce - SEFIC Jest to praktyczny egzamin ustny przeprowadzany na 4 poziomach w sesjach o­n Demand (tj. na żądanie), potwierdzający umiejętność posługiwania się językiem mówionym w szerokim zakresie sytuacji zawodowych. SEFIC stanowi 25 - 45 minutową rozmowę z egzaminatorem i składa się z ćwiczeń typu: rozmowa ogólna, odegranie roli, słuchanie, rozumienie tekstu, opis ilustracji, dyskusja, prezentacja, itp. Egzamin nastawiony jest w szczególności na znajomość terminologii biznesowej, oraz umiejętność wypowiedzi na tematy związane z ekonomią, handlem, transportem, mediami, turystyką , polityką międzynarodową, itp. Egzamin SEFIC jest honorowany w ponad 80 krajach świata jako dowód umiejętności sprawnego komunikowania się w środowisku biznesowym i stanowi o­n cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Certyfikaty SEFIC na 3 i 4 poziomie są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie anglojęzyczne na całym świecie.


FTBE - Further Certificate for Teachers of Business English jest skierowany do lektorów ogólnego języka angielskiego pragnących potwierdzić swoje umiejętności w nauczaniu języka biznesowego. Egzamin ten sprawdza ogólne przygotowanie zawodowe lektora (znajomość metodyki nauczania języka obcego, podręczników z zakresu Business English, umiejętność tworzenia programu kursu, rozplanowania zajęć) , jak również znajomość problematyki różnych dziedzin biznesu, oraz terminologii i form korespondencji biznesowej.

KONTAKT

Lingua-IT Sp. z o.o.
ul. Gallusa 10 lok. 12
40-594 Katowice


tel. 32 733 10 32, 608 092 224 (non stop)
biuro@lingua-it.pl

W obrębie naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celu dostosowania usług do indywidualnych potrzeb. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. O szczegółach przeczytasz w naszej polityce cookies.