Konferencja naukowa „Dialogi i monologi 2: Język w literaturze – literatura w języku”,

Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Dialogi i monologi 2: Język w literaturze – literatura w języku”, która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2022 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

Roman Jakobson pisał, że „dążenie do oddzielenia poetyki od językoznawstwa jest usprawiedliwione tylko w tym wypadku, jeżeli dziedzina językoznawstwa zostaje bezprawnie ograniczona”. Wychodząc z założenia o interdyscyplinarności nauk humanistycznych, pragniemy poświęcić konferencję zagadnieniom wzajemnych stosunków, jakie zachodzą między językiem a literaturą, by wskazać, że obie te dyscypliny nieustannie na siebie oddziałują. Z tej przyczyny do udziału w konferencji zapraszamy językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, a także wszystkich badaczy innych dyscyplin, którzy są zainteresowani tematem.

Krąg tematyczny wyznaczają następujące zagadnienia:


-językowa analiza tekstów literackich,
-badanie językowego obrazu w tekstach kultury,
-zagadnienie metafory w tekście literackim,
-stylizacje językowe w literaturze (socjolekty, profesjolekty, gwary),
-idiolekty autorów,
-leksyka i gramatyka w tekstach literackich,
-tłumaczenia i przekłady,
-przekłady intersemiotyczne,
-wpływ polszczyzny literackiej na język ogólny (normy, wzorce, mody językowe, skrzydlate słowa).


Abstrakty wraz ze swoimi danymi kontaktowymi prosimy wysyłać przez formularz znajdujący się w linku poniżej do 13 lutego 2022 roku. Za udział w konferencji nie jest przewidziana opłata. Swojego patronatu udzielili: Prodziekan ds. studenckich Wydziału Polonistyki UW dr Łukasz Książyk, Fundacja Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego UW oraz Instytut Literatury Polskiej UW.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/1eaX4KkMxa-BhTp9jMxWBo_0UOSPu3BdARJMgos4S-9M/

Zostaw telefon - oddzwonimy