Tłumaczenia ustne

Profesjonalne tłumaczenia ustne

W ofercie Centrum Tłumaczeniowe Lingua-IT znajdą Państwo profesjonalne tłumaczenia ustne. Tłumaczenia ustne wymagają bardzo dobrej znajomości języka, ale również odporności na stres, dobrej pamięci i podzielności uwagi.

Najczęściej zamawiane przez naszych klientów są dwa typy tłumaczeń ustnych: tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne.

Tłumaczenia konsekutywne polegają na przekładzie wypowiedzi osoby przemawiającej w przerwach pomiędzy poszczególnymi fragmentami wypowiedzi.

Tłumaczenia symultaniczne polegają natomiast na tłumaczeniu wypowiedzi osoby przemawiającej na bieżąco. Tego typu tłumaczenia nazywane są również tłumaczeniami kabinowymi, ponieważ przekład odbywa się w specjalnej dźwiękoszczelnej kabinie, w której tłumacz za pomocą słuchawek słyszy wypowiedź w języku źródłowym i jednocześnie, mówiąc do mikrofonu, przekłada wypowiedź na język docelowy.

W ramach tłumaczeń ustnych oferujemy również tłumaczenia uwierzytelnione dla służb publicznych, w tym dla sądów, prokuratury, policji, urzędów.

Warunki wykonywania tłumaczeń ustnych:

  •  Minimalne zlecenie na tłumaczenie ustne to blok obejmujący 2 godziny.
  •  W przypadku wyjazdu tłumacza poza Aglomerację Śląską Zleceniodawca zobowiązany jest pokryć koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
  •  W przypadku pracy w niedzielę i święta lub w godzinach nocnych stosowana jest podwójna stawka. Przerwy do dwóch godzin wlicza się w czas pracy tłumacza. O planowanej przerwie w pracy tłumacza przekraczającej dwie godziny klient Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować tłumacza.
  •  Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został on zamówiony i zgłosił się do pracy, do godziny zakończenia tłumaczenia lub pozostawania do dyspozycji Klienta; rozliczenia dokonuje się wg liczby bloków. Blok rozpoczęty rozlicza się jako pełny, chyba, że uzgodniono inaczej.

Zostaw telefon - oddzwonimy